Support4Asia

logo

 

De stichting

 

In de statuten van de stichting is het doel van de stichting omschreven als “De stichting heeft als doel het initiëren en/of ondersteunen van projecten in Azië welke het bevorderen van het welzijn van de bevolking in de breedste zin van het woord ten doel heeft” Zoals te doen gebruikelijk wordt in de statuten een brede doelomschrijving gehanteerd om voldoende mogelijkheden in de toekomst open te houden. Maar het welbevinden in heel Azië bevorderen is wel heel erg ambitieus. Daarom richt de stichting zich met name op Myanmar en daarnaast op Cambodja. Waarom deze 2 landen kunt u lezen in de voorgeschiedenis van de stichting

Om dit doel te verwezenlijken zal de stichting trachten zoveel mogelijk (geld)middelen ter beschikking te hebben.

De stichting is opgericht in september 2012 en heeft vanaf de oprichting een driehoofdige leiding.

A.K.J.W.(Ton) Poortman, voorzitter, uit Ede alwaar ook de stichting officieel is gevestigd

E.D.(Esther) van den Bor Glazener secretaris uit Bodegraven

C.H.M.(Cor) Bart, penningmeester, uit Beverwijk

voor nadere gegevens zie contact

 

Voorgeschiedenis

 

In 1996 en 1997 mijn eerste reizen door het fascinerende India en Nepal gemaakt om daarna naar Vietnam. China. Laos en Cambodja te reizen. In 2001 het toch maar aangedurfd om een reis naar Myanmar ( Birma) te maken wat zeker in die tijd een niet alledaagse bestemming was en zeker v.w.b. de politieke situatie controversieel was. In dit land naast Laos en Cambodja de vriendelijkste bevolking van zuid/oost Azië aangetroffen. Dit op een dusdanige wijze ervaren dat ik in 2002 wederom naar Myanmar ben gereisd en mijn  contacten met de plaatselijke bevolking van het jaar daarvoor heb verstevigd en uitgebreid.

Het resultaat hiervan is dat ik vanaf die tijd jaarlijks en vanaf 2005 minimaal 2 maal per jaar naar Myanmar ben gereisd. De eerste jaren zijn voornamelijk gebruikt voor het opbouwen van een vertrouwensrelatie tussen een aantal jonge mensen in Naughshwe het dorp bij de toeristische high light “the Inle Lake” en hen wat ondersteuning bieden bij het opbouwen van hun eigen inkomen en positie binnen de samenleving. In het voorjaar van 2005  het weeshuis van de 3 oude dames in Taungyi (de hoofdstad van de Shan staat) bezocht en mijn vrienden verzocht een grote aanbouw aan  het aanwezige gebouw (te laten) uitvoeren. Het resultaat was verbluffend, met beperkte geldmiddelen naar westerse maatstaven en lokale prijzen zijn mooie resultaten te bereiken. Dit gaf zoveel vertrouwen zo ook in de onderlinge relatie dat we in de loop der jaren een groot aantal projecten hebben mogen uit voeren ( zie uitgevoerde  projecten)

Deze projecten concentreerde zich op een viertal locaties en liepen uiteen van het bouwen van een nieuw onderkomen voor 150 kinderen tot het tijdelijk ondersteunen met voedsel voor de kinderen. In 2011 een  evaluatie gehouden van de stand van zaken in Myanmar zowel voor onze eigen positie als de politieke ontwikkelingen in Myanmar en hoe verder naar de toekomst. Hierbij is ook uitdrukkelijk onderzoek gedaan naar mogelijkheden in Cambodja waar samen werken met of wel ondersteunen van een aldaar gevestigde Nederlandse organisatie ook tot de mogelijkheden behoort.

Gezien de positieve politieke ontwikkelingen in Myanmar(2012) maar ook de steeds sterkere positie van onze vrienden hebben tot de conclusie geleid  in Myanmar door te gaan en waar mogelijk en verstandig de bestaande projecten te onderhouden en nieuwe (zelfstandige) projecten op te starten.

Door de sterkere positie van onze vrienden met hun ‘” Princess Garden Hotel” , worden onze donaties in Myanmar nu in naam van “Princess Garden and Friends” gedoneerd waardoor het ook mogelijk is zelfstandig projecten in Myanmar uit te voeren.

Een bijkomende voorwaarde hiervan is dat  het dan in Nederland wel officieel middels een ANBI goedgekeurde stichting gestructureerd moet worden.

Zie hier de ontstaansgeschiedenis van de Stichting “SUPPORT 4 ASIA “.